Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Медицина -> Мамаева О. -> "100 легких диет" -> 22

100 легких диет - Мамаева О.

Мамаева О. 100 легких диет — Тригон, 2007. — 384 c.
ISBN 5-94684-848-8
Скачать (прямая ссылка): 100legkihdiet2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 16 17 18 19 20 21 < 22 > 23 24 25 26 27 28 .. 54 >> Следующая

I Форепь •135- і «.& ;
Ык ! 32 ' 0,9 j
, Мситл^ски Dbs^oSHiV ^Н>пь< * ?>.3 1
! Крл&ы 5.2 -
! Омзрьі '19 3-4 і
' ії\щт 87 С.ГТ^ДЬ-:- ?,с ;
1 Кргввткс -vtfnvic 1П7 гв !
! Коив©ткя *;>упны2 73 г.й і
Явлені, овзре.їньгз ^ езхзром 74 7,9 0,1 і
. Я&Гій^і t) ^.Б О/і і
І АбрКЮСЬ! Г: • о,7 и,і -:
О*
І Kypsr* 'ВЪ 43.3 0,8 j
Авигдо т '.3 22,2 \
\ Бананы 12,2 0.3 ';
j Черникз, сзарзкнос с сохарем 5В 5.5 л -р .'
1 Черная "меродииэ. с^иеиуэя с гз^ра^ 50 d.G спады і
: Эишня Г 45 ТІ,9 0,1 і
1 Фюсікіі C'yLfJtSMvS 22? S3.3 аг ¦
! Ш;іги СІІ 5E.S і.? 1
Крыжовник. ппорв^ны/ с сэхэрж 16 3.0 Э.Э !
і Белы* виноград 6Q 16,r 0,1 І
ІГр^йпфруї 3D 5,3 0.1 і
¦ Лиг/ря 19 З.У 0,3
1 Дыня (кйнтэгтула) 19 4.2 п.", !
j Дь;:ія «колхезницзї аз 5,Q 13.1 і
Ю2 Cjidi^b. 11.0 і
1 ГІруїжчиняє: все морепродукты содержат полезные лоличенасьнданые жярьз.
146
Нэнмеквваыне .Ккал Садао Жиры
Апслісі'.ньі V 3.5 0,1
36 г* п G.4
ож
Персики 33 3,1 0.1
Гоуши 40 10.3 0.1
Дчокэс 41 11.3 IU
Слины П.Г* 96 0.1
00
Сливі;. сезренныз с сг*эрсм ч g 0.1
Чернослив С ;:HXn:)tiw. 107 за.4 0"
Изюм 2/2 Є4.4 U.4 ,
Ь'алкнн 25 5.6 о.з •
Ревень, се2?енкъ:й ;; сахаром 4У 5.Н U.1
Клубника Л “• 6.? 0.1 ;
Сі
Зелэн=:й уїзіом о$г kqctovss. ¦ 27Ь 64.7 о.і J
Гобядотэ 1
1
Немилее hg ;pnne ЇЛІЇ 12.1
Р^міїлекс but 'ід фипз '66 6.0
гаарш жгзекы?: 223 15.2
ФИ; ІИ'Л ЗаіІІНеННЬїЛ сЯА 2r-.l
ФгіЛЕі-і лсліМі зоп2'-:с:-ін-:/І 192 9,'
Язык • ІІй^ЖИЙ 1ВЗ
Баранина
иібИ2.Ньі5 НЙ фИДб -їіа . 2Э.0
Пости» з стби вны з п а грилг 520 12.3
Нога ?зпйчэнкая '№ . 1/.У
Нога, іаі'а'івьна,п без жі-оа 191 ¦ 0.1
Лспотка 2 течения 3:6 26,3 .
Лопагка. ісґійчйньйй ово 196 - 11.2 і
Грудинко запечені /110 - 34,5 |
Грудинка мосная заі-ечйкнак 2Е2.., _1G.S |
147
Ианменомчив Ккал 1 Саяэр; Жнрьг
Свиникз • ^
Отбивныг кз гриле 259 і 24.2
?тбквные баз жир© не г зил з ' 13- . 1Q.7
Оюрскзагтечэнчый І 2Яс • 1Э.5 •
Оксрсх. замеченный без жире 1S5 - 6,9 j
Ве-чине 275 - 0,1 I
ЗсДН.ІК охсрик жареный ! 33? • 22,3 j
Задний окорох. лареичь’З с жиром 465 40,5
Задний окорох на 'нинз б*ч жире 392 19.9
Заднгй OKDPDK ез гт>кл^ с жирсм 4D5 ... ' 33.3 !
Птица и днчь
Цыплснсккарень-й ; кожицей 2V6 " 14,if]
Цыпленок хереный ОЙ? КОЧ^Ы 145 5.4 j
Уїкзхарзгзяскзжшеа 339 й9.а;
Утка жарэнсЯ без мжкиы 169 s.7 :
ТетерЕЗ ХЭр2Нс:Й 0&5 кОЖицы, ,173 . а,з j
Куропетха жэренае без ксжицу 212 7,2
аззе;-: жареный без кзжл^ы 213 . 9,3 1
Индейка жа'-екэм с хожі'цей 171 Б.5 ¦
Индейка жареная без кзлл^ы КГ# .
КррГ7Ц< ТушЙгГЫ1> 179 7,7 j
Предыдущая << 1 .. 16 17 18 19 20 21 < 22 > 23 24 25 26 27 28 .. 54 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed