Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Электротехника -> Выдра Ф. -> "Инверсионная вольтамперомиетрия " -> 109

Инверсионная вольтамперомиетрия - Выдра Ф.

Выдра Ф., Штулик К., Юлакова Э. Инверсионная вольтамперомиетрия — М.: Мир, 1980. — 278 c.
Скачать (прямая ссылка): inversionnayavoltama1980.djvu
Предыдущая << 1 .. 103 104 105 106 107 108 < 109 > 110 111 112 .. 113 >> Следующая

40. Monien H., Zinke K-, Z. Anal. Chem., 240, 32 (1968).
41. Hrabankova E., Beran P., Dolezal J., J. Electroanal. Chem., 22, 203 (1969).
42. Huderovd L., Stulik K-, Talanta, 19, 1285 (1972).
43. Specker H., TriXb H., Z. Anal. Chem., 186, 123 (1962).
44. Стромберг А. Г., Городовых В. Ф. Завод, лаб., 1960, 26, с. 46.
45. Каменев А. И., Виноградова Е. И. ЖАХ, 1965, 20, с. 1064.
46. Specker Н., Schiewe С., ТгйЬ Н., Z. Anal. Chem., 190, 144 (1962).
47. Specker Н., ТгйЬ Н., Z. Anal. Chem., 186, 123 (1962).
48. Kemula W., Glodowski S., Chem., Anal. (Warsaw), 8, 369 (1963).
49. Мальков E. М., Федосеева А. Г-, Сластенова О. А., Стромберг А. Г.
Завод, лаб., 1970, 36, с. 1439.
50. Катаев Г. А., Захарова Е. А. Завод, лаб., 1963, 29, с. 524.
51. Катаев Г. А., Захарова Е. А., Олейник Л. И. Труды Томск, политехи,
ин-та, 1966, 157, с 261.
52. Kublik Z., Glodowski S., Chem. Anal. (Warsaw), 7, 583 (1962)
53. Vincent H. A., Wise E. N., J. Electroanal. Chem., 11, 54 (1966).
54. Васильева Л. H., Виноградова E. H. ЖАХ, 1963, 18, c. 454.
55. Ariel М., Eisner U., J Electroanal. Chem., 5, 362 (1963).
56. Каплин А. А., Катюхин В. E., Стромберг А. Г. Завод, лаб., 1970,
36, с. 18.
57. Jackwerth Е., Z. Anal. Chem., 211, 254 (1965).
58. Hildering R., Z. Anal. Chem., 221, 194 (1966).
59. Neeb R., Z. Anal. Chem., 171, 32', 330 (1956).
60. Kodama М., Noda Т., Bull. Chem. Soc. Jap., 42, 2699 (1969).
61. Miwa Т., Oki S., Mizuike A. Jap. Analyst, 18, 1406 (1969).
62. Kemula W., Kublik Z., Glodowski S., J. Electroanal.Chem., 1, 91 (1959/60).
63. Kublik Z., Acta Chim. Acad. Sci. Hung , 27, 79 (1961).
64. Kemula W., Sacha S., Microchem. J., 11, 62 (1966).
65. Newberry C. L., Christian G. D., J. Electroanal. Chem., 9, 468 (1965).
66. Kemula W., Rakowska E., Kublik Z., J. Electroanal. Chem., 1, 205
(1959/60).
67. Синякова С. И., Маркова И. В. Завод, лаб., 1961, 27, с. 521.
68. Keren D., Eisner U., Ariel М., Isr. J. Chem., 2, 271 (1964).
69. Стромберг А. Г., Захаров М. С., Городовых В. Е., Заичко Л. Ф. Завод,
лаб., 1961, 27, с. 517.
70. Месяц Н¦ А., Заичко Л. Ф., Тютюникова Р. С., Захаров М. С. Изв.
Томск, политехи, ин-та, 1967, 167, с. 108.
71. Shu Wang, Su-Yип Chang, Chiao Chu, P’u Ch’eng, Acta Chim. Sinica, 31,
526 (1965).
72. van Dijck G., Verbeek F., Anal. Chim. Acta, 54, 475 (1971).
Практическое применение
271
73. Виноградова Е. Н., Грановский Ю. В., Каменев А. И., Винникова И. И. ЖАХ, 1971, 26, с. 238.
74. Martin Е., Monnier D.y Haerdi W., Se/г Л, Chimia, 18, 251 (1964).
75. Синякова С. И., Шен Юй Чи. ДАН СССР, 1960, 131, с. 101.
76 Beran P., Dolezal J., Pacak P., Chem. zvesti, 18, 333 (1964).
77. Jackwerth E., Z. Anal. Chem-, 206, 269 (1964).
78. Engelsman J. J., Claassens А. М. /. М., Nature, 191, 240 (1961).
79. Lovasi J., Zambory L., Microchem. J., 11, 277 (1966).
80. Маркова И. В., Синякова С. И., Агрохимия, 1966, с. 118; Electroanal. Abstr., 7, 15 (1969).
•81. Захаров М. С., Трушина Л.Ф., Балецкая Л. Г. Труды комис. по аналит.
химии, 1968, 16, с. 134.
82. Трушина Л. Ф., Захаров М. С. Изв. Томск, политехи, ин-та, 1967, 167, с. 95.
•83. Синякова С. И., Маркова И. В., Чулкина Л. С., Демкин А. М., Широкова В. И. Завод, лаб., 1969, 35, с. 769.
•84. Whitnack G. С., Sasseli R., Anal. Chim. Acta, 47, 275 (1969).
S5. Sinko I., Dolezal J., J. Electroanal. Chem., 25, 299 (1970).
•86. Komatsu М., Matsueda Т., Kakiyama II., Jap. Analyst., 28, 981 (1971).
87. Cohen E., Bull. Soc. Chim. Fr., 1972, 416.
88. Florence Т. М., J. Electroanal. Chem., 35, 237 (1972).
89. Nauman R., Schmidt W., Z. Anal. Chem., 257, 337 (1971).
¦90. Smith J. D., Redmond J. D., J. Electroanal. Chem., 32, 169 (1972).
¦91. Синякова С. И., Дударева А. Г., Маркова И. В., Талалаева И. И. ЖАХ,
1963, 18, с. 377.
92. Zieglerova L., gtulik К-, Dolezal J., Talanta, 18, 603 (1971).
93. Kemula W., Rakowska E., Kublik Z., J. Electroanal. Chem., 1. 205
(1959/60).
91. Nisbet A. R., Bard A. J., J. Electroanal. Chem., 6, 332 (1963).
95. Ройзенблат E. М., Брайнина X. 3. Завод, лаб., I960, 32, с, 1450.
96. Васильева Л. Н., Королева Т. А. ЖАХ, 1971, 26, с. 1682.
97. Човных Н. Г., Никитина О. А., Завод, лаб., 1970, 36, с. 781.
98. Виноградова Е. Н., Васильева Л. Н. ЖАХ, 1962, 17, с. 579.
99. Monien Н., Zinke К-, Z. Anal. Chem., 250, 178 (1970).
100. Stulik К., Marik K-, Talanta, 23, 131 (1976).
101. Lieberman S. H., Zirino A., Anal. Chem., 46, 20 (1974).
102. Williams T. R., Foy D. R., Anal. Chim. Acta 75, 250 (1975).
103. Laitinen H. A., Watkins N. H., Anal. Chem., 47, 1352 (1975).
104. Kinard J. Т., Propst R. C., Anal. Chem., 46, 1106 (1974).
105. Miguel A. H., Jankowski С. М., Anal. Chem., 46, 1832 (1974).
106. Ben-Bassat A. H. I., Blindermann J. М., Salomon A., Anal. Chem-, 47, 534 (1975).
107. Glodowski S., Strojek Z., Kublik Z., Chem. Anal. (Warsaw), 19, 1041 (1974).
108. SourekR., Flanderkova B., Stulik K-, Chem. listy, 69, 1207 (1975).
К разд. 5.2.9.1
1. Nisbet A. R., Bard A. J., J. Electroanal. Chem., 6, 332 (1963).
Предыдущая << 1 .. 103 104 105 106 107 108 < 109 > 110 111 112 .. 113 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed